Izborna skupština SSBiH 2018

U Sarajevu je 27.7.2018. godine, u prostorijama OK BiH održana izborna skupština Streljačkog saveza Bosne i Hercegovine.
Nakon isteka mandata prethodnom sazivu Skupštine Saveza, izabrani su novi članovi Skupštine kao i članovi Upravnog odbora te ostalih tijela Saveza.
Sabrina Drinjaković je novoizabrana predsjednica Skupštine dok je njen zamjenik Branislav Gajić.
Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Momčilo Bodiroga a za njegovog zamjenika izabran je Rijad Drino.