Javni poziv za kategorizaciju sportista na nivou Bosne i Hercegovine

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za kategorizaciju sportista na nivou Bosne i Hercegovine.

Pozivaju se svi sportisti koji ispunjavaju uvjete definisane Javnim pozivom da dostave neophodnu dokumentaciju do 17.10.2017. godine na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH br. 1, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „za Javni poziv za kategorizaciju sportista na nivou Bosne i Hercegovine za 2017. godinu“.

Dokumentacija se dostavlja isključivo putem pošte u zapečaćenim kovertama.
Cjelokupan tekst Javnog poziva možete pronaći na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH, www.mcp.gov.ba.