Obavijest o visini kotizacije za 2017. godinu

UO SSBiH je na svojoj 13. sjednici održanoj 08.12.2016. donio Odluku broj 73-12/2016 kojom visina kotizacije za takmičenja u 2017. godini ostaje na istom nivou kao i predhodne godine:

- Za takmičenja koja se oržavaju za četiri serije (40 hitaca) iznosi 10,00 KM.
- Za takmičenja koja se održavaju za šest serija (60 hitaca) iznosi 15,00 KM.
- Za finalna takmičenja i Prvenstva BiH je 20,00 KM za sve kategorije i discipline.