Tokio 2020. Preporuke ISSF Ad-hoc odbora

Nakon današnjeg sastanka u Minhenu, ISSF Ad-hoc Odbor je objavio svoje preporuke za uspostavljanje ravnopravnosti spolova u Olimpijskom programu. Ove preporuke su odgovor na zahtjeve Međunarodnog olimpijskog komiteta za "Agendu 2020".
U saradnji sa međunarodnim sportskim federacijama, MOK radi na tome "da se postigne 50 posto zastupljenosti žena na Olimpijskim igrama i da stimuliše učešće i uključivanje žena u sportu stvaranjem više mogućnosti učešća na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine".
MOK takođe podržava i ohrabruje uspostavljanje disciplina sa mješovitim timovima koji se sastoje od jednog muškog i jednog ženskog sportiste, a koji se takmiče za istu naciju.

Streljaštvo trenutno ima devet muških i šest ženskih disciplina u kojima se takmiči na Olimpijskim igrama te su potrebne značajne izmjene kako bi se zadovoljila jednaka zastupljenost spolova.
Kako bi odgovorili na ove izazove, predsjednik ISSF-a Olegario Vazquez Rana, sa ISSF Izvršnim odborom i odobrenjem administrativnog vijeća ISSF-a, imenovao je poseban Ad-hoc odbor sastavljen od ISSF lidera da pripremi preporuke za postizanje rodne ravnopravnosti u streljaštvu. Predsjednik odbora je generalni sekretar ISSF-a Franz Schreiber, a članovi su potpredsjednik ISSF-a Gary Anderson te Wang Yifu i Vladimir Lisin, kao i predstavnici sportista, trenera i drugih stručnjaka iz različitih streljačkih disciplina.

Proces odlučivanja ISSF-a započeo je 2015. godine, a od tada se Ad-hoc odbor sastao tri puta i sproveo detaljnu analizu stvarnog stanja. U proces su uključeni svi ISSF članovi odbora (sportisti, treneri, stručnjaci iz svih disciplina i tehnička lica) u evaluaciji nekoliko različitih alternativa i prijedloga.

Prva odluka Ad-hoc odbora bio je da se sačuva trenutni paritet i zadrži 15 Olimpijskih programa - 5 puška, 5 pištolj, 5 sačma. Svaka od tri navedena programa trenutno ima tri muške discipline i dvije ženske discipline u okviru Olimpijskih igara. Odbor je odlučio da je najbolji način za postizanje rodne ravnopravnosti, pretvoriti jednu mušku disciplinu u svakom od programa u mješovitu disciplinu.
Razmatrani su i drugi različiti prijedlozi za mješovite discipline, sa posebnom pažnjom na njihov potencijal za podršku i razvoj streljaštva širom svijeta.

Nakon iscrpnog završnog sumiranja procesa evaluacije, ISSF Ad-hoc odbor preporučuje sljedeću zamjenu disciplina:
 • "Dupli trap" pojedinačno za muškarce - zamjeniti sa disciplinom "Mješoviti trap" (oba spola) ekipno
 • 50m puška ležeći, muškarci pojedinačno - zamijeniti sa disciplinom 10m zračna puška mješovito (oba spola) ekipno
 • 50m pištolj, muškarci pojedinačno - zamijeniti sa disciplinom 10m zračni pištolj mješovito (oba spola) ekipno

  Put do ovih preporuka je uključivao mnoge teške, emocionalne i hrabre odluke trenera, sportista, svih članova odbora, ISSF lidera i mnogih ljudi u streljačkoj zajednici, koji su pokušali da se ponašaju u najboljem interesu budućih generacija u našem sportu, a naglašavajući PRIORITET ZADRŽAVANJA STRELJAŠTVA NA OLIMPIJSKIM IGRAMA.

  ISSF objavljuje ove preporuke Odbora kako bi se sportisti, treneri, nacionalne federacije i navijači mogli informisati i ponuditi svoj doprinos u raspravi. Ove preporuke će ponovo biti proučene od strane Odbora, zajedno sa MOK-ovim izvještajem po disciplinama "Rio 2016" koji će biti objavljen u Januaru 2017. Analiza MOK-a će razmotriti široki spektar podataka medija i podataka o sudjelovanju. Ove preporuke će potom biti predstavljene izvršnom odboru ISSF-a i administrativnom vijeću. Nakon toga, Vijeće će donijeti konačnu odluku o preporukama koje ISSF mora dostaviti MOK-u do kraja februara 2017. MOK će donijeti konačnu odluku o Olimpijskom programu za OI "Tokio 2020" sredinom 2017. godine.

  Dok ne dobije konačnu odluku MOK-a za Olimpijski program 2020. godine, ISSF namjerava zadržati sve aktuelne discipline u programu ISSF svjetskih kupova 2017., kao i da se uvrste predložene mješovite discipline počevši s prvim svjetskim kupom u New Delhiju 2017. godine. Discipline koje budu zamijenjene će nastaviti da budu uključene na svim ISSF svjetskim prvenstvima.

  Izvorna vijest (ENG)