Kontak informacije Saveza

Streljački Savez Bosne i Hercegovine
Paromlinska 17
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Predsjednik Saveza: Nijaz Šahinović, Mob: +387-61-611-543
Generalni sekretar Saveza: Aida Hunček-Pita, Mob: +387-63-474-020